previousnext

TEN KUR - trumpiausias sakinys, kurio kiekvienas žodis gali būti ir pradžia, ir pabaiga, o jų derinys kuria nesibaigiančią atmosferą. To ieškau ir savo darbuose - minimaliomis priemonėmis atskleisti ir kurti istorijas, kurios įkvepia.

TENK KUR (en. "There, where") - a two-word sentence. Both of them can equally stand for either the beginning or the end, as well as the question or the answer. I see it as the best illustration for creativity process.


Kotryna Šeibokaitė-Ša
Knygų dizainas ir nepriklausomi leidybos projektai
Book design & independent publishing projects
kotryna@tenkur.lt
+370 685 33664
instagram: ten.kur

previousnext